Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Αναβρασμός για το κλείσιμο των Λιγνιτικών Μονάδων ΔΕΗ

Κλίμα αβεβαιότητας και αγωνίας πρώτιστα στους εργαζόμενους και τα στελέχη της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και κατ' επέκταση... στο σύνολο της κοινωνίας, δημιουργεί η εξαγγελθείσα πώληση των Λιγνιτικών Μονάδων. Το δημοτικό συμβούλιο της Μεγαλόπολης, καταγγέλλει ως μεθοδευμένες τις ενέργειες της Κυβέρνησης για την πώληση και εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε πιθανό σενάριο πώλησης. Με ψήφισμα που εκδόθηκε προαναγγέλλονται δυναμικές κινητοποιήσεις:

“Πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με δηλώσεις του σε Μ.Μ.Ε. ανακοίνωσε ότι το Υ.ΠΕ.Κ.Α. έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο, το οποίο αποβλέπει στη δημιουργία μια νέας εταιρίας ηλεκτρισμού, ξεχωριστή από τη ΔΕΗ Α.Ε., στην οποία αρχικά θα μεταβιβαστούν:

Α. Λιγνιτικές Μονάδες
Β. Λιγνιτορυχεία
Γ. Μονάδες Φυσικού Αερίου και
Δ. Υδροηλεκρτικά Εργοστάσια

Κατόπιν της δημιουργίας αυτής της νέας Εταιρίας Ηλεκτρισμού, το Υπουργείο σχεδιάζει να την πουλήσει εξ' ολοκλήρου σε ιδιώτες, χωρίς να έχει λόγο η Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε αυτές τις κινήσεις. Το Σχέδιο αυτό προωθείται από το Υπουργείο στα πλαίσια προσαρμογής στις επιταγές της Ε.Ε. για απελευθέρωση του Χώρου της Ενέργειας, σε ποσοστό της τάξης του 40%. Μεταξύ των λιγνιτικών μονάδων που σχεδιάζεται να μεταβιβαστούν στη νέα αυτή εταιρεία περιλαμβάνονται και μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη και το Αμύνταιο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, οι προς μεταβίβαση λιγνιτικές μονάδες προς τη νέα Εταιρεία θα είναι συνολικής ισχύς 900 MW.
Με δεδομένο ότι: α.στο Αμύνταιο λειτουργούν δύο (2) Λιγνιτικές Μονάδες των 300 MW έκαστη, και β. οι Μονάδες Ι & ΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄ είναι παρωχημένες και μη διαθέσιμες προς περαιτέρω λειτουργία, αναμένεται να μεταβιβαστούν στη νέα Εταιρεία:

· Είτε οι δύο (2) Μονάδες του Αμυνταίου και μία (1) Μονάδα της Μεγαλόπολης (ΙΙΙ & IV, συνολικής ισχύος 600 MW)
· Είτε η μία (1) Μονάδα του Αμυνταίου και οι δύο (2) Μονάδες της Μεγαλόπολης
Όποιο από τα σενάρια κι αν επαληθευτεί σημαίνει ανατροπή της έως σήμερα υφιστάμενης κατάστασης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Μονάδων, που συνεπάγεται αλλαγές και στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού και γενικότερα αλλαγές στις σχέσεις της τοπικής κοινωνίας με την έως σήμερα παρουσία της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Με το πρόσχημα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας επιχειρείται μια βίαιη υφαρπαγή της περιουσίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και κατ' επέκταση της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, δομένου ότι η υπό σχεδιασμό νέα Εταιρεία θα πωληθεί ερήμην της Διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε. και των εργαζομένων της, κατά τρόπο αόριστο και συνάμα ανησυχητικό.

Η νέα αυτή εξέλιξη δραματικά την κατάσταση στην περιοχή της Μεγαλόπολης, καθώς δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και αγωνίας πρώτιστα στους εργαζόμενους και τα στελέχη της Επιχείρησης και κατ' επέκταση στο σύνολο της κοινωνίας μας.

Η επιχειρούμενη διάλυση της ΔΕΗ Α.Ε. συνιστά ολέθριο λάθος, καθώς αχρηστεύει έναν πυλώνα ανάπτυξης πάνω στον οποίο θα μπορούσε η Χώρα να σταθεί για την ανάκαμψή της, μετά από την καταστροφική οικονομική κρίση που βιώνει.

Το σχέδιο πώλησης των μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. όπως και άλλων περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την οριστική διάλυσή της. Σε αυτά τα σχέδια δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι. Δηλώνουμε αλληλέγγυοι στο προσωπικό και τα στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. και δεσμευόμαστε να σταθούμε στο πλευρό τους σε κάθε αγώνα για την ανατροπή τέτοιων σχεδίων.
Με την αριθμ. 38/2011 απόφασή του το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. που οδηγεί στην υποβάθμισή της και την περιθωριοποίησή της και θίγει τα συμφέροντα της περιοχής.
Επίσης δηλώνει ότι θα ταχθεί στο πλευρό των εργαζομένων και θα συμμετέχει στις όποιες προσπάθειες – κινητοποιήσεις των Σωματείων των Εργαζομένων της και των Φορέων για την αποτροπή αυτών των σχεδίων της Κυβέρνησης. Κατόπιν τούτων, προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία θα δοθεί Ψήφισμα με το οποίο θα εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και την αντίθεσή μας για την επιχειρούμενη πώληση των Λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης που σχεδιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού στα Μ.Μ.Ε., και θα δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στο Συνδικαλιστικό Κίνημα και τους εργαζόμενους της Επιχείρησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταγγέλλει τις μεθοδευμένες ενέργειες της Κυβέρνησης για την πώληση Λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε., που σχεδιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού (ΠΕ.Κ.Α.) στα Μ.Μ.Ε., όπου αναφέρεται και η πώληση Μονάδος στη περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.
2. Εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε πιθανό σενάριο πώλησης των Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. Μεγαλόπολης, καθ’ όσον αυτό σημαίνει ανατροπή της έως σήμερα υφισταμένης κατάστασης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, που συνεπάγεται αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού και στις σχέσεις συνύπαρξης της ΔΕΗ Α. Ε. με την τοπική κοινωνία. Οι Μονάδες ΙΙΙ και ΙV της ΔΕΗ A.E. Μεγαλόπολης είναι ιδιαίτερα προνομιούχες, καθόσον μπαίνουν σε λειτουργία κατά προτεραιότητα και στηρίζουν την Τάση στο Σύστημα Ηλεκτροδότησης Νότιας Ελλάδος.
3. Απορρίπτει το πρόσχημα της απελευθέρωσης της αγοράς Ενέργειας καθόσον επιχειρείται μια βίαιη υφαρπαγή της περιουσίας της ΔΕΗ Α.Ε. και κατ’ επέκταση του Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένου ότι η υπό σχεδιασμό νέα Εταιρεία (Μικρή ΔΕΗ) θα πωληθεί ερήμην της Διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε. και των εργαζομένων της.
4. Διαμηνύει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αλλάξει δραματικά τη κατάσταση στην περιοχή της Μεγαλόπολης, της Αρκαδίας, της Μεσσηνίας και όχι μόνο, καθώς δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και αγωνίας πρώτιστα στους εργαζόμενους και τα στελέχη της Επιχείρησης και κατ' επέκταση στο σύνολο της κοινωνίας μας. Η Ενέργεια είναι Κοινωνικό αγαθό και δεν χαρίζεται σε κανένα. Η επιχειρούμενη διάλυση της ΔΕΗ Α.Ε. συνιστά ολέθριο λάθος, καθώς αχρηστεύει έναν Πυλώνα Ανάπτυξης πάνω στον οποίο θα μπορούσε η Χώρα να σταθεί για την ανάκαμψή της, μετά από την καταστροφική οικονομική κρίση που βιώνει.
5. Καλεί όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, όλους τους Φορείς και τους Συλλόγους, σε εγρήγορση, συμπόρευση και αγώνα για την αποτροπή των σχεδίων της Κυβέρνησης και του ΔΝΤ ενάντια στη πώληση των Μονάδων της ΔΕΗ Α. Ε., καθόσον αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την οριστική διάλυσή της.
6. Δηλώνει ότι θα είμαστε αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους στη ΔΕΗ Α. Ε. και δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε δυναμικά στο πλευρό τους σε κάθε αγώνα για την αποτροπή τέτοιων σχεδίων".
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 421/2011
www.moriasnow.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας! Σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά ΔΕΝ δημοσιεύονται

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...