Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ελαφονήσου

Οι εκλογές στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ελαφονήσου θα γίνουν  ΣΤΙΣ 16 ΦΕΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 στη  Δ/ΝΣΗ: ΑΓΧΙΑΛΟΥ 115 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΩΡΑ 10:00-17:00
ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ είναι:

Η δυνατότητα αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων, της κατάρτισης και της ειδίκευσης των μελών του Συλλόγου για ένα σύγχρονο πλέον σχεδιασμό και προγραμματισμό που θα στοχεύει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της Ελαφονήσου.

Η προώθηση των επιστημονικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων των μελών του.

Η επισήμανση της αξίας του σπάνιου Φυσικού Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως αναπόσπαστου στοιχείου της βιώσιμης οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Η μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Ελαφονήσου και των περιοχών της στη Ν. Πελοπόννησο (Πούντα, Παυλοπέτρι, Λίμνη Στρογγύλη) μαζί με κάθε γειτονική περιοχή (Βάτικα, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Επτάνησα, Μονεμβάσια, Ν. Πελοπόννησο κ.α.) που έστω και για συγκεκριμένη μόνο περίοδο λειτούργησαν ενιαία μαζί της, με προσέγγιση όλων των τομέων της ανθρώπινης ζωής και δράσης στην περιοχή (Πολιτισμική, Κοινωνική, Οικονομική, Πολιτική, Εκκλησιαστική κ.α., ιστορία, ιστορία γλώσσας, γραμμάτων, τέχνης κ.α. ) καθώς και του Ελαφονησιώτικου περιβάλλοντος (φυσική ιστορία, γεωλογική ιστορία, Γεωπολιτισμική ιστορία κ.α.)

Η ενιαία μελέτη του Θαλασσοκεντρικού, Σμιγοπέλαγου και Νησοστέφανου Πολιτισμού του Νότου, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα, μελέτη και ανάδειξη του Προϊστορικού Κέντρου αυτού του σπάνιου Πολιτισμού, γνωστού σήμερα με τον εκχριστιανισμένο επιθετικό προσδιορισμό του ως Παυλοπέτρι.

Η ανάδειξη και προβολή της Ναυτικής, Νησιώτικης και Πολιτισμικής Φυσιογνωμίας της Ελαφονήσου και του Σμιγοπέλαγου Πολιτισμού της.

Η διάδοση των μελετών και των συμπερασμάτων για το λαμπρό Πολιτισμό της Ελαφονήσου στην Επιστημονική Κοινότητα της Ελλάδος, της Ευρώπης, καθώς και σ’ ολόκληρη τη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα.

Η παρέμβαση για τη δημιουργία και λειτουργία σύγχρονου Ιστορικού και Αρχαιολογικού Μουσείου, αντάξιου του Λαμπρού πολιτισμού της Ελαφονήσου και της Αρχαιότερης Βυθισμένης Πόλης στο Κόσμο στο Παυλοπέτρι, με ηλεκτρονικά μηχανήματα αφής με χρήση ιστορικών αναφορών και πολιτισμικών πλαισιώσεων σ’ όλες τις διεθνείς γλώσσες.

Η διοργάνωση τοπικών, περιφερειακών και διεθνών συνεδρίων που θα τιτλοφορούνται με ονομασίες εμπνευσμένες από το σπάνιο Πολιτισμικό και Ιστορικό Περιβάλλον της.

Η συνεργασία με παρόμοιους Επιστημονικούς Συλλόγους σε άλλους νομούς-περιφέρειες, περιοχές και νησιά και η δυνατότητα ένταξης του Συλλόγου με τη δομή ομότιμου παραρτήματος σε οποιαδήποτε Πανελλαδική Ομοσπονδία κοινών σκοπών και στόχων ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η συμβολή με μελέτες, έρευνες και ενημερώσεις, καθώς και με παρεμβάσεις, ενέργειες και πιέσεις προς τα αρμόδια όργανα, τις υπηρεσίες και τους φορείς της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων, διακαών και διαρθρωτικών προβλημάτων της Λαφονησιώτικης Οικονομίας και για τη δημιουργία σοβαρής και σύγχρονης τεχνικο-οικονομικής υποδομής που θα ανταποκρίνεται προς τη φημισμένη Ελαφόνησο, το σπάνιο Φυσικό και Πολιτισμικό της περιβάλλον, την αυξημένη επισκεψιμότητα, καθώς και προς τις προκλητικές προοπτικές ανάπτυξής της (ιδιαίτερα κατά την τελευταία 15 ετία).

Βλέπε αναλυτικά: http://sullogos-epistimonwn-elafonisos.blogspot.gr/p/2.html

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη που μπορούν να εγγραφούν στον Επιστημονικό Σύλλογο είναι όλοι οι Ελαφονησιώτες Απανταχού της Γης και οι σύζυγοί τους καθώς και όσοι κατάγονται από την Ελαφόνησο (έστω και από τον ένα γονέα ή ένα πρόγονο) και οι σύζυγοί τους που εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες, όπως επίσης και οι περιπτώσεις που επισημαίνονται σ’ αυτές.

Τακτικά Μέλη

α. Ελαφονησιώτες Πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ/ΤΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμων Σχολών, καθώς και Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος.

β. Επιστήμονες και Πτυχιούχοι των ως άνω Σχολών, που έχουν επιλέξει ως τόπο διαμονής τους την Ελαφόνησο.

γ. Επιστήμονες υψηλού κύρους που ερευνούν και προβάλλουν το Λαμπρό Πολιτισμό της Ελαφονήσου και το σπάνιο φυσικό περιβάλλον του νησιού και της Πούντας, όπως ερευνητές για το Παυλοπέτρι, το Σίμο, το Κάτω Νησί κ.α.

Έκτακτα Μέλη

α. Επαγγελματίες Ελαφονησιώτες με Πανεπιστημιακή ή Ανώτατη μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ-ΑΤΕΙ) Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων.

β. Ελαφονησιώτες Φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ/ΤΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμων Σχολών, καθώς και Φοιτητές Πανεπιστημίων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος.

γ. Επιστήμονες που προσφέρουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους στην Ελαφόνησο όπως Καθηγητές, Δάσκαλοι, Γιατροί κ.α.

Ομότιμα Μέλη

Ελαφονησιώτες Αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού όπως Πλοίαρχοι, Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι κ.α. (εν ενεργεία ή μη), και λοιπά επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων πλέον απαιτείται πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Αρωγά και Φιλικά Μέλη

Όλοι οι Απανταχού Ελαφονησιώτες, όλοι οι φοιτητές και οι επιστήμονες άλλων περιοχών, όλοι οι επισκέπτες και φίλοι της Ελαφονήσου και των Ελαφονησιωτών και όλα τα άτομα εν γένει που υιοθετούν τους στόχους του Συλλόγου και στηρίζουν το έργο του (χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου εκτός από τις επιτροπές).

Βλέπε αναλυτικά: http://sullogos-epistimonwn-elafonisos.blogspot.gr/p/blog-page_5187.html

Προϋποθέσεις εγγραφής μελών

Το Άρθρο 4ο παρ. β του καταστατικού επιτρέπει στα μέλη του, αντί επικυρωμένου αντίγραφου του πτυχίου, βεβαιώσεων εγγραφής ή φοίτησης κ.α. να γίνεται η εγγραφή μόνο με μια δήλωση

Βλέπε αναλυτικά: http://sullogos-epistimonwn-elafonisos.blogspot.gr/p/blog-page_5187.html

- Για τα Αρωγά και Φιλικά Μέλη δεν απαιτείται κανένα έγγραφο

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών μέχρι και στις 13 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 22:00, στα μέλη του Δ.Σ.

Οι υποψήφιοι δηλώνουν: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, την επιστημονική τους ιδιότητα (Καθηγητής, δικηγόρος, ιατρός, ή Πτυχιούχος Νομικής Αθηνών –όταν δεν ασκούν επάγγελμα - ή φοιτητής ΑΤΕΙ Αθηνών, τμήμα γραφιστικής κ.α.) και αν ανήκουν στα Τακτικά, Έκτακτα ή Ομότιμα Μέλη (με εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. δύναται μόνο ένα ομότιμο μέλος να εκλέγεται στο Δ.Σ.)

Υποψηφιότητες μπορούν να υπάρξουν και για τις Επιτροπές Παράδοσης - Πολιτισμού, Γυναικών κ.α. (με εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.)

Βλ http://sullogos-epistimonwn-elafonisos.blogspot.gr/p/blog-page_5784.html

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Στα τηλέφωνα: 2734061369 και 61055 (ώρες γραφείου), 6971530953, 2104533896, 6979590547

EMAIL:Sepistimonwnelafonisou@gmail.com

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

http://sullogos-epistimonwn-elafonisos.blogspot.gr

ΙΙ. FACEBOOK : sepistimonwnelafonisou@facebook.com

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Στο EMAIL: Sepistimonwnelafonisou@gmail.com

Βλ http://sullogos-epistimonwn-elafonisos.blogspot.gr/p/blog-page_5.html

Καλούνται όλοι οι φοιτητές και οι επιστήμονες της Ελαφονήσου, όλοι οι Ελαφονησιώτες, όλοι οι Επιστήμονες που εργάζονται στην Ελαφόνησο, οι φοιτητές και οι επιστήμονες άλλων περιοχών, καθώς και οι επισκέπτες και φίλοι της Ελαφονήσου και των Ελαφονησιωτών να προσέλθουν και να στηρίξουν την προσπάθεια και τους στόχους του νεοσύστατου Επιστημονικού Σωματείου της Ελαφονήσου.
                                                                                       
                                                                                     ΤΟ  ΠΡΟΣ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                                                          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                    ΔΡ.  ΜΕΝΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας! Σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά ΔΕΝ δημοσιεύονται

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...