Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

Γνωριμία με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στο Δήμο Τρίπολης

Δίνει τη δυνατότητα δωρεάν στον πολίτη, που δεν έχει ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές σπουδές του, να εξοπλιστεί με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια που πιστοποιούνται και με τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών, μέσα από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Τα ΣΔΕ επικεντρώνουν τη μαθησιακή διαδικασία στις ανάγκες των εκπαιδευομένων αξιοποιώντας τη βιωματική γνώση, την εμπειρία και τις δεξιότητες. Στοχεύουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, στην κοινωνική, οικονομική και εργασιακή ένταξή τους.

Τα ΣΔΕ δεν αποτελούν μόνο μια νέα ευκαιρία για τους ενήλικες μαθητές, αλλά αντιμετωπίζουν και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος δίνοντας λύσεις στο πρόβλημα της σχολικής διαρροής, της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η χώρα σήμερα χρειάζεται ανθρώπους με υψηλό γνωστικό επίπεδο, ανθρώπους με προσόντα και δεξιότητες, ανθρώπους που επιθυμούν και τους δίνονται οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες να εξελίσσονται, να συνεργάζονται και να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες.

Οι άνθρωποι που αποκλείστηκαν λόγω ιδιαίτερων συνθηκών από την πρόσβαση στη γνώση, σήμερα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα μπορούν

Η μεθοδολογία των ΣΔΕ προϋποθέτει:

• Ανοικτό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

• Ευελιξία του διδακτικού – μαθησιακού χρόνου, ο οποίος παρακολουθεί το ενδιαφέρον και την εξέλιξη της δραστηριότητας των εκπαιδευομένων

• Κοινωνικό και δημοκρατικό προσανατολισμό της όλης μαθησιακής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:

1. Ελληνική γλώσσα
2. Μαθηματικά
3. Πληροφορική
4. Αγγλική γλώσσα
5. Κοινωνική εκπαίδευση
6. Περιβαλλοντική εκπαίδευση
7. Πολιτισμική- Αισθητική αγωγή
8. Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών επιστημών
9. Προσανατολισμό – Συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Τα παραπάνω μαθήματα δεν περιχαρακώνονται αυστηρά στα όρια του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, αλλά αξιοποιούν στοιχεία από πολλές επιστήμες. Οι δεξιότητες που βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος αποτελούν στόχο όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διατρέχουν δηλαδή όλο το πρόγραμμα σπουδών.

Η συνολική διάρκεια φοίτησης Σ.Δ.Ε.είναι 18 μήνες (2 σχολικά έτη)

Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή 16.00 – 20.00, για 25 ώρες την εβδομάδα.

Για την εγγραφή των ενδιαφερομένων απαιτείται:

α) απολυτήριος τίτλος Δημοτικού ή πιστοποιητικό αποφοίτησης ή βεβαίωση εγγραφής στην 1η τάξη του Γυμνασίου.
β) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
γ) αίτηση που συμπληρώνεται στο σχολείο.

Σημ: Στο σχολείο μας για φοίτηση γίνονται δεκτοί και αλλοδαποί τα έγγραφα των οποίων πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά

Δ/νση Σ.Δ.Ε. Τρίπολης Τεγέας Τέρμα (συγκρότημα τεχνικών σχολείων και ΙΕΚ)
Τηλ: 2710-222757 e-mail:mail@sde-tripol.ark.sch.gr

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΔΕ
Ν.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας! Σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά ΔΕΝ δημοσιεύονται

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...