Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Με 35 θέματα το Δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ναυπλιέων

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιου του δήμου Ναυπλιέων σήμερα 22 Οκτωβρίου 2012, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας με τα εξής θέματα:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή οδών πυρόπληκτων περιοχών: α) Μιδέα –Αμυγδαλίτσα, β)Αμαριανού Αραχναίου» δήμου Ναυπλιέων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στο πρόγραμμα: «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» καθώς και των ειδικών όρων αυτής. Εξουσιοδότηση του κ. δήμαρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων ένταξης. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση και παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης: «Διαμόρφωση και ανάπλαση τμημάτων των οδών Βασ. Κων/νου – Κιλκίς – Ναυαρίνου και Θεσσαλονίκης».
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση και παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων επί των οδών Σιδηράς Μεραρχίας και Αμαλίας και διαμόρφωση δημοτικού χώρου επί της οδού Αμαλίας».
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδού πρόσβασης εκκλησίας Παναγίας Λεύκας στο τ.δ. Δρεπάνου Δήμου Ασίνης».
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση τμημάτων των οδών Βασ. Κωνσταντίνου – Κιλκίς – Ναυαρίνου και Θεσσαλονίκης».
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων επί των οδών Σιδηράς Μεραρχίας και Αμαλίας και διαμόρφωση δημοτικού χώρου επί της οδού Αμαλίας».
ΘΕΜΑ 7ο Περί υποβολής των μελετών του έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση τμημάτων των οδών Βασ. Κωνσταντίνου – Κιλκίς -Ναυαρίνου και Θεσσαλονίκης» για την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. και εξουσιοδότηση του κ. δήμαρχου για τις περαιτέρω ενέργειες ένταξης της πράξης.
ΘΕΜΑ 8ο Περί υποβολής των μελετών του έργου: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων επί των οδών Σιδηράς Μεραρχίας και Αμαλίας και διαμόρφωση δημοτικού χώρου επί της οδού Αμαλίας» για την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. και εξουσιοδότηση του κ. δήμαρχου για τις περαιτέρω ενέργειες ένταξης της πράξης στο Ε.Σ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 9ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ναυπλιέων».
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Η/Μ (ΚΕΝΑΚ) έργου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου».
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση της μελέτης: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Ναυπλιέων για την εφαρμογή του προγράμματος ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ¨».
ΘΕΜΑ 12ο Ενοποίηση των έργων οδοποιίας – που είναι εγγεγραμμένα στο τεχνικό πρόγραμμα – ανά δημοτική και τοπική κοινότητα.
ΘΕΜΑ 13ο Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για την ένταξη έργων και λοιπών δράσεων του δήμου Ναυπλιέων στο Ε.Σ.Π.Α..

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ 14ο Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Ωδείου Δήμου Ναυπλιέων οικ. έτους 1-1-2011 έως 30-7-2011.
ΘΕΜΑ 15ο Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Θεάτρου Δήμου Ναυπλιέων οικ. έτους 2010.
ΘΕΜΑ 16ο Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικής Χορωδίας Ναυπλίου οικ. έτους από 1-1-2011 έως 30-6-2011.
ΘΕΜΑ 17ο Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Ναυπλιέων οικ. έτους από 1-1-2011 έως 30-6-2011.
ΘΕΜΑ 18ο Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Θεάτρου Δήμου Ναυπλιέων οικ. έτους από 1-1-2011 έως 30-6-2011.
ΘΕΜΑ 19ο Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ναυπλίου οικ. έτους από 1-1-2011 έως 30-6-2011.
ΘΕΜΑ 20ο Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Ναυπλιέων οικ. έτους 2010.
ΘΕΜΑ 21ο Περί έγκρισης απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.ΠΑ.Τ» δήμου Ναυπλιέων οικ. έτους 2011.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 22ο Εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του δήμου.
ΘΕΜΑ 23ο Μεταστέγαση Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας του δήμου Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ 24ο Θεσμοθέτηση κοινωνικού φαρμακείου και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του.
ΘΕΜΑ 25ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Σπυρίδωνα Χανιώτη και εξουσιοδότηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου μας για την έκδοσή της.
ΘΕΜΑ 27ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Γεώργιο Λυκομήτρο και εξουσιοδότηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου μας για την έκδοσή της.
ΘΕΜΑ 28 Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. Παναγιώτα Ασκητά και εξουσιοδότηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου μας για την έκδοσή της.
ΘΕΜΑ 29ο Επέκταση δημοτικού φωτισμού στο δήμο Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ 30ο Περί τμηματικής καταβολής του ποσού της ειδικής πρόσθετης αμοιβής σε υπαλλήλους του δήμου μετά από σύναψη εξώδικου συμβιβασμού δυνάμει της 102/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 31ο Περί σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του δήμου και υπαλλήλων (σχολικών φυλάκων) που αφορά στην τμηματική καταβολή του ποσού της ειδικής πρόσθετης αμοιβής στους σχολικούς φύλακες του δήμου μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης.
ΘΕΜΑ 32ο Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί) των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2013-2014.
ΘΕΜΑ 33ο Τροποποίηση της 265/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αποδοχή χρημάτων για την πολιτική προστασία, την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την κατανομή πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 34ο Έγκριση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου.
ΘΕΜΑ 35ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 δήμου Ναυπλιέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας! Σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά ΔΕΝ δημοσιεύονται

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...